Her er "Temaplan for stier, løyper og friluftsliv i Skjervøy kommune".

Forslag til plan ble presentert for kommunestyret den 12. mai. Det ble vedtatt å legge planen ut på høring fram til 8. juni.

Se Skjervøy kommune HER

Det er også mulig å se planen HER

Som vedlegg til planen er det satt opp et skjema som gjennomgår 82 prioriterte turer i Skjervøy. Oversikten finnes som HER