Grunneieravtale - Samarbeid med Nord-Troms Friluftsråd om tilrettelegging av turer

Her kommer tekst.

Grunneieravtale til signering

Grunneieravtale Ut i NORD
Nord-Troms Friluftsråd gis tillatelse til å tilrettelegge tursti på min eiendom
Det gis tillatelse til slik tilrettelegging