Grunneieravtale - Samarbeid med Nord-Troms Friluftsråd om tilrettelegging av turer