Om oss

Styret

Styret velges på representantskapsmøtet og er ansvarlig for driften av Nord-Troms Friluftsråd

Styret er sammensatt slik:

Kvænangen kommune:
Styreleder Kjell Kr. Johansen (911 94 723). Vara: Helene Tryggstrand (454 42 171)

Kåfjord kommune:
Berit Lilleberg (958 25 738). Vara: Arthur Kjelstrup-Olsen (900 74 351)

Nordreisa kommune:
Fred Erlend Rundhaug (982 19 003). Vara: Lise Beate Brekmo (465 03 436)

Skjervøy kommune:
Elin W. Skallebø (452 55 544). Vara: Frode Langstrand (951 80 640)

Protokoll fra representantskapsmøtene finner du her: Protokoll 2020 - Protokoll 2021

Administrasjonen

  • Hugo Tingvoll
    Daglig leder
    975 20 450
  • Sunniva Kråbøl
    Koordinator/aktivitetsleder friluftsliv og folkehelse
    975 85 881

Kommunekontakter

Fredrik Lehn-Pedersen
Nordreisa kommune
Kjersti Hovland Rennestraum
Kåfjord kommune
Rita Mathiesen
Skjervøy kommune
Mangler
Kvænangen kommune

Samarbeidsavtale

Styret velges på representantskapsmøtet (tidligere årsmøte) og er ansvarlig for driften av Nord-Troms Friluftsråd.
Last ned samarbeidsavtale