Om oss

Arbeidsprogram 2022

Styret

Styret velges på representantskapsmøtet og er ansvarlig for driften av Nord-Troms Friluftsråd

Styret er sammensatt slik:

Kvænangen kommune:
Styreleder Kjell Kr. Johansen (911 94 723). Vara: Helene Tryggstrand (454 42 171)

Kåfjord kommune:
Arthur Kjelstrup-Olsen (900 74 351). Vara: Toril Beate Lyngstad (41612995)

Nordreisa kommune:
Fred Erlend Rundhaug (982 19 003). Vara: Lise Beate Brekmo (465 03 436)

Skjervøy kommune:
Elin W. Skallebø (452 55 544). Vara: Frode Langstrand (951 80 640)

Protokoll fra representantskapsmøtene finner du her: Protokoll 2020 - Protokoll 2021 - Protokoll 2022

Administrasjonen

  • Hugo Tingvoll
    Daglig leder
    975 20 450
  • Berit Lilleberg
    Koordinator friluftsliv og folkehelse
    958 25 738

Kommunekontakter

Sigurd Aal Sellæg (976 86 253)
Nordreisa kommune
Britt-M.Pedersen (995 43 276)
Kåfjord kommune
Marit Frogum (481 55 001)
Skjervøy kommune
Reidar Eilertsen-Wassnes (909 58 207)
Kvænangen kommune

Samarbeidsavtale

Styret velges på representantskapsmøtet (tidligere årsmøte) og er ansvarlig for driften av Nord-Troms Friluftsråd.
Last ned samarbeidsavtale