Se hva Nord-Troms Friluftsåd skal arbeide med i 2024

Allsidighet og med mål om å oppnå resultater som kommer innbyggerne til gode. Det preger vårt handlingsprogram for valgperioden 2024-2027

Nord-Troms Friluftsråd som ble stiftet i 2014 markerer i 2024 sitt 10-års jubileum. Arbeidsprogrammet som forteller at mye skal skje i løpet av året er inndelt i disse kapitlene:

1. Friluftsliv og folkehelse

2. På lag med naturen

3. Ut i NORD og JuleSPREK

4. Ut & Plukk

5. Læring i friluft - MER og BEDRE utetid i skoler og barnehager

6. Friluftsskole som ferieaktivitet

7. Friluftsliv som fritidsaktivitet for barn og ungdom

8. Lekende Lett - aktiviteter som barn og voksne kan gjøre sammen

9. EU-prosjektet Beyond Horizons

10. Lederutvikling for friluftsinteressert ungdom

11. Friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn

12. Friluftskort - Grunnopplæring i friluftsliv

13. På tur med ordføreren og bålsamtaler

14. Reisa Friluftsfest

15. Anlegg og tilrettelegginger for friluftsliv

16. Friluftslivets ildsjelpris

17. Friluftslivets uke og Friluftslivets år 2025

18. Marin forsøpling og strandrydding

19. Temaplan for stier, løyper og friluftsliv (Prosjekt Friluftslivets ferdselsårer)

20. Andre oppgaver

21. Avslutning - Økonomi og samarbeid

Klikk her for å se Handlingsprogram for 2024-2027