Våre oppgaver

Skoler

Læring i friluft - MER og BEDRE utetid


Skolenettverket Læring i friluft ledes av friluftsrådet. Skoler i Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord og Skjervøy deltar. Nettverket skal inspirere medlemsskolene til økt bruk av klasserommet utenfor. Deltakelse i nettverket er gratis for skolene.

Skolenettverket tilbyr først og fremst kurs og kompetanseheving innen fysisk aktivitet integrert i fag, og kurs i friluftsaktiviteter (matlaging på bal, spikking, kart og kompass) etter behov. Friluftsrådet kan også bidra på aktivitetsdager og opplegg med elever. I tillegg låner vi ut utstyr til skolene.

Hovedmålet med nettverket er å bistå skolene med veiledning og tips til hvordan de kan legge til rette for mer uteundervisning integrert i skolehverdagen. Å flytte undervisningen og arbeidet med fagene ut, kan føre til:

-Mer fysisk aktivitet
-Naturopplevelser og miljøbevissthet
-Bedre og mer virkelighetsnær læring
-Styrke sosiale bånd

Nettverksmøter og kurs Årshjul 2023-2024 Undervisningsopplegg Full Fræs Friluftsrådets utstyrsbase Arbeidsbok for Læring i Friluft Rapport "Læring i friluft"