Vil din arbeidsplass være med på Ut i NORD Bedrift?

Med Ut i NORD Bedrift kan arbeidsgivere legge forholdene bedre til rette for trivsel og fysisk aktivitet blant sine ansatte. Ut i NORD Bedrift fungerer slik at dere får egen bruker på Ut i NORD. Bedriftens kontaktperson sender informasjon til ansatte med informasjon og oppfordring om å bli med. Sånn sett vil Ut i NORD kunne fungere som et tiltak for å skape miljø, fremme god helse og kanskje også bidra i arbeidet med holde sykefraværet som lavt mulig.

Under Toppliste bedrift vil informasjon om arbeidsplassene som deltar framgå. Besøkstall fra bedriftssiden teller også med på de øvrige topplistene for person og kommune. Nord-Troms Friluftsråd inviterer små og store arbeidsplasser til å bli med. I forbindelse med lanseringen av Ut i NORD Bedrift 2020 kan private og offentlige bedrifter og arbeidsplasser bli med gratis.

For mer informasjon kontakt Karina M. Sivertsen, 452 70 566

Påmelding Ut i NORD bedrift
Vil dere være med på info-møte om Ut i NORD Bedrift på Teams
Kan dere være aktuelt for dere å bidra med "noen kroner" som kan brukes som premier i Ut i NORD Bedrift