Opptatt av din egen helse og vil være med i Team Ut i NORD?

Kanskje dette kan være noe for deg?

Nord-Troms Friluftsråd har god fysisk og psykisk helse som mål for vårt arbeid. Ofte vil friluftsliv, fysisk aktivitet og naturopplevelser være "god medisin" på veien dit. Gjerne i kombinasjon med økt fokus på kosthold og matvaner.

Vi jobber nå med å undersøke muligheten for å etablere et nettverk med personer fra våre medlemskommuner Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy, som vil være med og teste ut om vi kan oppnå resultater ved å jobbe på en slik måte.

Vi ønsker at alle som blir med i Team Ut i NORD, skal ha ha nettopp Ut i NORD som en fast hverdagsaktivitet.

Det kommer til å arbeidet på følgende måte:

Først nå er å kartlegge interessen, og deretter invitere til Teams-møte. Dette vil skje innen 10. juni.

Fyll ut skjemaet, så får du mer informasjon etter hvert. Du kan også ta kontakt med daglig leder Hugo Tingvoll, 975 20 450 - hugo@utinord.no

Team Ut i NORD