Opplever du dette? Kartverket lager kluss for alle som går Ut i NORD

Du opplever kanskje kart for tiden som ser ut som dette?

Feilen ligger hos Kartverket, og rammer ikke bare Ut i NORD. Kommuner og en rekke andre som henter kart fra Kartverkets servere. Vi har ikke kjennskap til hvor lang tid det vil ta før Kartverket har klart å rette opp feilen. Kjedelig, men ikke noe vi kan gjøre noe med.