Har Ut i NORD gjort noe med deg? Bra hvis du kan svare på noen enkle spørsmål

Ut i NORD er populær som aldri før. Allerede har Ut i NORD 2358 deltakere, og fortsatt er det lenge igjen til årets sesong er over. Jevnlig hører vi at Ut i NORD er bra for folkehelsa, og kanskje den viktigste aktiviteten for "helse og trivsel" i Nord-Troms noensinne.

Nylig skrev Framtid i Nord den fine historien om Ruben som fikk sprek utfordring av sin fastlege. Kanskje du vil være med og dele historie? Er det slik at turgåing med fysisk aktivitet og naturopplevelser har hatt noe å si for deg? Er du en av de som har opplevd at Ut i NORD har bidratt til bedre fysisk og psykisk helse?

I vårt arbeid med friluftsliv, naturopplevelser og fysisk aktivitet som en del av folkehelsearbeidet i kommunene, er det viktig med tilbakemeldinger fra så mange som mulig av våre deltakere.

Veldig bra derfor om du kan være med på undersøkelsen. Ekstra positivt dersom du kan tenke deg å dele din historie med andre, men det bestemmer du selv.

Alle som svarer er med i trekningen av Ut i NORD-premier.

Har Ut i NORD gjort noe med deg?
Har Ut i NORD hatt noe å si for helse og livskvalitet?
Hvor mange år har du vært med på Ut i NORD: