Friluftsskolen 2024 - blir du med?


Det blir også i år arrangert friluftsskoler i Nord-Troms, for 10. gang!

Nord-Troms Friluftsråd arrangerer i år Friluftsskoler i Nord-Troms. Her er oversikten over når de planlegges å gjennomføres.

Årets FRILUFTSSKOLER er planlagt å være:

Kåfjord: uke 26 (24.juni - 27. juni)

Kvænangen: uke 27 (1.juli - 4. juli)

Skjervøy: uke 26 (24.juni - 28. juni)

Nordreisa: uke 27 (1.juli - 4. juli)

Friluftsskolene varer fra kl. 9 – 15 og deltakerne får mulighet å overnatte en av nettene i løpet av uka.

«Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, med hovedfokus på 10–13-åringer. Målet med Friluftsskolen er å gi deltakerne lystbetont introduksjon til friluftsliv. Disse skal i all hovedsak være friluftsrelaterte.» www.friluftsskolen.no

Obligatoriske tema


I tillegg til de obligatoriske temaene blir det tid til mange morsomme aktiviteter utfra lokale forhold.

Vi åpner opp for påmelding 1. mai på www.utinord.no.

Velkommen til spennende dager ute med mange ulike aktiviteter.