Friluftsskolen 2023 - blir du med?


Det blir også i år arrangert friluftsskoler gjennom Nord-Troms Friluftsråd.

Årets FRILUFTSSKOLER er planlagt å være:

Kåfjord: uke 26 (26.juni - 29. juni)

Kvænangen: uke 26 (26.juni - 29. juni)

Skjervøy: uke 26 (25.juni - 30. juni) NB! Oppstart på søndag.

Nordreisa: uke 27 (3.juli - 7. juli)

Friluftsskolene varer fra kl. 9 – 15 og deltakerne får mulighet å overnatte en av nettene i løpet av uka.

«Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, med hovedfokus på 10–13-åringer. Målet med Friluftsskolen er å gi deltakerne lystbetont introduksjon til friluftsliv. Disse skal i all hovedsak være friluftsrelaterte.» www.friluftsskolen.no

Obligatoriske tema


I tillegg til de obligatoriske temaene blir det tid til mange morsomme aktiviteter utfra lokale forhold.

Vi åpner opp for påmelding 15. Mai på utinord.no. Egenandel for å delta er 300 kr i Kåfjord og Kvænangen, 400 kr i Nordreisa og Skjervøy.

Velkommen til spennende dager ute med mange ulike aktiviteter.