Fortsatt mulig å melde på til årets strandrydding i Nord-Troms

Nord-Troms Friluftsråd samarbeider med Hold Norge Rent, Handelens Miljøfond og In the same boat om strandrydding i Nord-Troms. Kysten vår er lang og værhard. Det finnes mye avfall, og flere strender har vært ryddet på årevis.

Vårt mål er en storstilt innsats langs fjæra og strender i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Vi har også mulighet til å honorere organisasjoner og skoler som vil være med og rydde langs vann og vassdrag i indre Finnmark. Nettopp det at det ryddes samtidig som det kan betales ut "dugnadspenger" er bra med vår ordning.

Det finnes også en "spesialordning" der skoler, barnehager og organisasjoner kan "adoptere" sin egen strand gjennom ordningen "Min bit av Norge". Ta kontakt hvis mer informasjon ønskes.

Mulighetene er mange. For at strandryddingen i 2023 skal bli så vellykket som mulig, ønsker vi å etablere kontakt og starte planleggingen så tidlig som mulig. Ingenting vil være bedre enn om vi allerede innen utgangen av 2022 får tilbakemelding fra de som vil bidra i sitt nærmiljø. Også privatpersoner inviteres til å melde sin interesse.

Les videre og fyll ut skjema dersom du vil være med på denne viktige oppgaven.

Nord-Troms Friluftsråd ønsker samarbeid med kommuner, bedrifter, organisasjoner, skoler og privatpersoner. Vi er som nevnt med på forskjellige ordninger som gjør det mulig å støtte de som vil være med og bidra. I tillegg til å få dekt de faktiske utgifter til konteinere, transport, hansker, sekker og søppelhåndtering, vil vi kunne tildele "dugnadspenger" til de som vil være med og bidra.

Ta kontakt med daglig leder Hugo Tingvoll, 975 20 450 - post@utinord.no hvis det er behov for mer informasjon. Eller bruk påmeldingsskjemaet. Vi tar kontakt med alle som viser interessen.

Strandrydding Nord-Troms 2023
Påmelding fra:
Vil dere deres egen strand gjennom ordningen "Min bit av Norge?"