Slik fungerer Ut i NORD Bedrift? Påmeldingsskjema her

Ut i NORD Bedrift er en fin måte å få til noe felles på arbeidsplassen. Ikke slik at man nødvendigvis trenger å dra på tur sammen, selv om noen gjør det også. Først og fremst er Ut i NORD Bedrift en felles oversikt som viser hvordan deres arbeidsplass ligger an i forhold til andre arbeidsplasser i vårt område.

Ut i NORD Bedrift fungerer slik at dere utpeker en kontaktperson. Meld dere på via skjemaet under. Når Ut i NORD er i gang fra 13. mai vil turene som deres ansatte gjennomfører komme med på besøks-oversikten både på "Min side", for kommunen vedkommende bor i og for sin egen arbeidsplass.

Det er heldigvis gratis å være med på Ut i NORD Bedrift, men kanskje vi kan få bedrifter med på et "spleiselag" som vi kan bruke på premier blant deltakerne? Opplys også på påmeldingsskjemaet om det er av interesse å være med på et info-møte på Teams om Ut i NORD Bedrift.

Påmelding Ut i NORD bedrift
Vil dere være med på info-møte om Ut i NORD Bedrift på Teams
Kan dere være aktuelt for dere å bidra med "noen kroner" som kan brukes som premier i Ut i NORD Bedrift

Trinn 1

Etter at påmeldingsskjemaet er sendt inn vil dere få en bekreftelse i retur. Da vil deres side se ut som vist på bildet. Påmeldingen følges opp manuelt av oss. Det betyr at bekreftelsen ikke kommer automatisk, men så snart vi har klart å se på den. Som regel i løpet av dagen.

Trinn 2

Skriv inn og inviter med alle deres ansatte