Aktiviteter

Friluftsskolen

Vi planlegger Friluftsskolen også i år!

Det blir også i år arrangert Friluftsskoler gjennom Nord-Troms Friluftsråd. Årets FRILUFTSSKOLER er planlagt å være i uke 26 (uka etter skolene slutter). Det kan endres på den enkelte friluftsskole og vil bli oppdatert her. Vi har som mål å ha friluftsskoler i:

Kåfjord: Planlagt uke 26

Kvænangen: Planlagt uke 26, mangler ledere foreløpig.

Skjervøy: Planlagt uke 26

Nordreisa: Planlagt uke 26, mangler ledere foreløpig.

Friluftsskolene varer fra kl. 9 – 15 og deltakerne får mulighet å overnatte en av nettene i løpet av uka.

«Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, med hovedfokus på 10–13-åringer. Målet med Friluftsskolen er å gi deltakerne lystbetont introduksjon til friluftsliv. Disse skal i all hovedsak være friluftsrelaterte.» www.friluftsskolen.no

Obligatoriske tema

  • Allemannsrett og ferdselskultur
  • Kartforståelse
  • Raste- og leirplass
  • Tur eller ekspedisjon
  • Førstehjelp og livredning (årets tema)

I tillegg til de obligatoriske temaene blir det tid til mange morsomme aktiviteter utfra lokale forhold.

Vi åpner opp for påmelding 15. Mai. Egenandel for å delta er 300 kr i Kåfjord og Kvænangen, 400 kr i Nordreisa og Skjervøy.

Velkommen til spennende dager ute med mange ulike aktiviteter.