Våre oppgaver

Beyond Horizons

Friluftsrådet er som de eneste i Norge tatt med i prosjektet Beyond Horizons. Det er et prosjekt der deltakere fra ulike land som jobber med friluftsliv kommer sammen for å se på hvordan vi kan gjøre naturen tilgjengelig for flere. Vi ønsker å få enda flere, spesielt barn og unge, til å være i fysisk aktivitet som friluftsliv. Det rettes et spesielt fokus på hvordan gjøre naturen tilgjengelig for de som ikke kommer seg like mye ut i dag og individer i sårbare grupper.

Prosjektet er koordinert av European Network of Outdoors Sports (ENOS).

Et av hovedmålene med prosjektet er å samle inn, vurdere, diskutere og gjøre tilgjengelig eksisterende kunnskap fra de ulike landene om barrierer for å delta i friluftslivet for ungdom.

Prosjektperioden varer fra september 2023 - januar 2026.

Her er en presentasjon våre samarbeidspartnere har laget.