Vi jobber med

Ta i bruk nærnaturen!

Her finner du tips til totalt varierte uteaktiviteter hele familien kan gjennomføre i nærområdet: Lekende Lett aktivitetsark 2020 og Lekende Lett aktivitetsark 2021.

Mange av Lekende Lett-aktivitetene er tilpasset snø og vinter. Nedenfor finner du en liste med tips til aktiviteter som passer nå som våren er i ferd med å ta over for vinteren:

-Finn en stor stein

-Finn et hjerte i naturen

-Plask og hopp i sølepytter eller vann

-Ta bilde av en fugl, finn ut hvilken fugl det er

-Lag en fuglekasse

-Finn et spesielt tre

-Finn tre vårtegn

-Dra på sykkeltur

-Plukk søppel i naturen

-Dra på fisketur

-Klatre i et tre

-Gå på tur og finn et fint utsiktspunkt

-Gå en tur fra huset ditt og lag et kart over turen

-Spikk din egen smørekniv

Læring i friluft - MER og BEDRE utetid

Skolenettverket Læring i friluft ledes av friluftsrådet. Skoler i Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord og Skjervøy deltar. Nettverket skal inspirere medlemsskolene til økt bruk av klasserommet utenfor. Deltakelse i nettverket er gratis for skolene.

Skolenettverket tilbyr først og fremst kurs og kompetanseheving innen fysisk aktivitet integrert i fag, og kurs i friluftsaktiviteter (matlaging på bal, spikking, kart og kompass) etter behov. Friluftsrådet kan også bidra på aktivitetsdager og opplegg med elever. I tillegg låner vi ut utstyr til skolene.

Hovedmålet med nettverket er å bistå skolene med veiledning og tips til hvordan de kan legge til rette for mer uteundervisning integrert i skolehverdagen. Å flytte undervisningen og arbeidet med fagene ut, kan føre til:

-Mer fysisk aktivitet
-Naturopplevelser og miljøbevissthet
-Bedre og mer virkelighetsnær læring
-Styrke sosiale bånd

Årshjul 2020/2021

Friluftsrådets utstyrsbase

Vi har utstyr til utlån for skoler. Se oversikt nedenfor og ta kontakt for å gjøre avtale.

Friluftsrådets utstyrsbase

Vi har blant annet kajakker til utlån

Arbeidsbok for Læring i friluft

Nedenfor finnes arbeidsbok for Læring i friluft. Dette heftet er ment som en hjelp for skolene til å bevisstgjøre, kartlegge og forankre arbeidet med Læring i friluft på sin skole.

Arbeidshefte Læring i friluft

Rapport "Læring i friluft"

Høsten 2020 ble det gjennomført en undersøkelse der 38 lærere svarte om deres erfaringer med "Læring i friluft". Rapporten følger vedlagt. Kathrine Østgaard Simonsen fra Skjervøy barneskole ble trukket ut som vinner av Ut i NORD-hengekøye for sin deltakelse. Rapporten finnes HER

Mer og bedre utetid i barnehager i Nord-Troms

Nord-Troms Friluftsråd og barnehagene i nettverket skal samarbeide for å heve kvaliteten på utetiden ved å fokusere på følgende arbeidsområder:

-Legge til rette for fysisk aktivitet og motorisk utvikling i variert terreng

-Stimulere til aktiviteter som skaper samhold og fellesskap utendørs

-Gi natur-, kultur-, og nærmiljøopplevelser – lære om virkeligheten i virkeligheten

-Stimulere nysgjerrighet og utforskertrang i naturen

-Gi barna gode opplevelser og erfaringer i friluft

-Lage og spise sunn mat ute

Årshjul

Utstyrsbasen

Friluftsrådet har noe utstyr til utlån for barnehagene. Se oversikt nedenfor og ta kontakt for å gjøre avtale.

Friluftsrådets utstyrsbase