Oppstart Ut i NORD

Oppstart Ut i NORD

I år skal Ut i NORD gjennomføres for 7. gang. For å bidra til mer aktivitet i disse turgåing kan oppstart for Ut i NORD bli tidligere i år. Tiltak for unngå smitte kan også bli aktuelt denne gang. Følg med på utinord.no