Samisk Info

Informasjonstavler for turer i Kåfjord og Nordreisa gjøres ferdig i løpet av våren 2021. Teksten på tavlene er på norsk. Den QR-kode som finnes på tavlene viser til informasjon om turene på samisk. Oversettelsen blir å finne her på friluftsrådets nettside.