Vinnere av JuleSPREK

Julesprek er avsluttet og vi har trukket ut tre vinnere fra hver kommune.

Her er årets vinnere:


Kåfjord

Vigdis Sakshaug

Sissel gamst

Linn Sylvi Steinnes


Kvænangen

Vera Marie Eilertsen-Wassnes

Kristin Anita Hansen

Jorunn Haug


Skjervøy

Nina Hole

Inger Bolstad

Elisabeth Marthinsen


Nordreisa

Ingrid Merethe Birkelund

Judith Wiik

Anne-Mari Birkeland

Vinnerne kontaktes pr. mail.