Ut i NORD-samling på Spåkenes

Er du med og jobber frivillig for Ut i NORD i din kommune? Da er du invitert med på samling på Spåkenes onsdag 28. sept. kl. 18. Gi beskjed om du ønsker å delta på middag etter at samling ca kl. 20. Dagen har Nord-Troms Friluftsråd arbeidsmøte med våre kommunekontakter. Det er mulig å delta også her hvis det er interessant. Bruk skjemaet under. De som ønsker å være med også torsdag vil bli kontaktet om behov for overnatting.

Ut i NORD-samling høst 2022
Jeg vil delta slik