Trenger du hjelp til å registrere dine Ut i NORD-turer?

Trenger du hjelp til å registrere dine Ut i NORD-turer? Så langt er det registrert 28 348 turer rundt om i våre fire kommuner.

Et imponerende høyt antall turer. Likevel er det mange som ikke har registrert sine turer på Ut i NORD. Vi hjelper deg gjerne. Ta kontakt på post@utinord.no, eller med Hugo Tingvoll på 975 20 450.

Også for Ut i NORD og Nord-Troms Friluftsråd er det viktig å få med så mange turer som mulig. Ikke minst i arbeidet med å oppnå tilskudd til friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse, så er det viktig å få fram at turgåing og Ut i NORD er noe folk i Nord-Troms er opptatt av.

Fyll ut skjemaet hvis du trenger hjelp, så kontakter vi deg.


Ut i NORD-hjelp