Friluftsrådet tilbyr sommerjobb for ungdom

Er du glad i å være ute (og trives med å jobbe med barn)? På utkikk etter en aktiv og artig sommerjobb? Da er vi interessert i å høre fra deg!

Nord-Troms Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan mellom kommunene Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord og Skjervøy. Friluftsrådet er opptatt av friluftsliv, naturopplevelser og utendørs fysisk aktivitet hvor målet er trivsel, tilhørighet og god helse.

Friluftsrådet søker etter ungdom over 16 år som liker friluftsliv og det å være ute, trives med folk og som er til å stole på. Varigheten for sommerjobben er 3 uker i løpet av sommeren.


Arbeidsoppgaver

-aktivitetsleder på friluftskolen som er et tilbud for barn mellom 10 – 13 år

-strandrydding

-merking av turer

-sommeraktiviteter for barn, eldre og personer med funksjonsnedsettelser


Du må være:

-interessert i å være ute

-kunne gjennomføre ulike oppgaver

-være over 16 år

-være pålitelig

-må levere politiattest

Spørsmål angående stillingen:

Nord-Troms Friluftsråd v/Berit Lilleberg

berit@utinord.no

95825738

#1000jobber

Søknadsskjema på www.utinord.no

Sommerjobb 2023
Hva vil du jobbe med? Flere kryss er mulig)