Siste nytt om Ut i NORD

Her kommer oppdatert informasjon om turene i årets Ut i NORD. Tidligere ble Facebook-siden til Nord-Troms Friluftsråd benyttet. Nå har Ut i NORD egen side. Den finner du HER

Husk også å tagge bilder på Instagram #utinord #nordtromsfriluftsrad

Kvænangen

Båttransport til Ut i NORD-turer på Spildra, i Seglvik og i Reinfjorden: I tillegg til å ta hurtigbåt, kan lokale reiselivsbedrifter kontaktes for å avtale transport:

Explore 70 Degrees:
Telefon: 976 61 307
E-post: booking@explore.no

Storstraumen Adventure:
Telefon: 922 39 273
E-post: post@storstraumen.no

19. juni: Grunnet mye vann i Innervikselva er kassen midlertid plassert før du kommer til elva.

14. juni: Fått melding om at kodeark, kasse, skilt og turbeskrivelse ikke er kommet på plass på Jøkelfjordklubben.

8. juni: Har fått melding om at koden mangler på Gargovárri og Dalstuene.

3. juni: Vassnes åpner 15. juni grunnet snøskredfare.

3. juni: Innervik (Seglvik) åpner 15. juni grunnet mye snø.

1. juni: Har fått beskjed om at kodeark ikke er lagt ut på Spildra, Seglvik og Reinfjord. Gi beskjed dersom du trenger koden evt. kan hjelpe til med å få ut årets koder.

1. juni: Har fått beskjed om at det ikke er kode på Dalstuene, og at det i tillegg er vått å gå turen nå.

27. mai: Ny tur til Valan (merket som nr. 152 på kartet) utgår fra Ut i NORD 2020. Turen er ikke så godt egnet som tur slik vi først trodde.

Kåfjord

22. juni: Nyturen Bártnagieddi/Fjellfinnvollen kan ikke åpnes før 1. juli grunnet mye snø, stein og jord som skaper utfordringer.

21. juni: Fått melding om at det ikke lot seg gjøre å komme helt fram til kassen til Risfjellet grunn mye vann i elva, og at brua ikke er kommet på plass.

13. juni: Åpning av Engenesvannet utsettes til 1. juli grunnet snøforholdene.

12. juni: Turen til Bievlajávri kan besøkes, men pass på ei snøbro som må krysses på en liten sidebekk av elva som kommer ved fra Bievlajávri. Det anbefales å vente til siste delen av juni. Det er reinkalving i området. Ekstra viktig å passe på båndtvangen.

10. juni: Nå er det mulig å gå til Langnesfjellet stort sett snøfritt hele veien.

10. juni: Grunnet mye vann anbefales det å gå til Elvestien i Birtavarre fra øvre del.

8. juni: Risfjellet er stengt inntil videre. Dette fordi det er forbundet med fare å krysse elva grunnet høy vannstand og usikre snøbroer. Som følge av den høye vannstanden er det ikke mulig å få på plass brua over elva.

8. juni: Fjellfinnvollen i Olderdalen er stengt fram til 1. juli videre grunnet rasfare/mye snø.

8. juni: Stallogohpmi er stengt fram til 1. juli videre grunnet mye snø

7. juni: Det meldes om så mye vann i elva at det ikke er mulig å komme fram til kodearket på Elvestien i Birtavarre.

7. juni: Det meldes om mye råtten snø og vanskelige forhold til Rássijohka. Det anbefales derfor å vente med den turen.

Nordreisa

15. juli: Moskodalen gruver er nå åpen for registrering på utinord.no. Brua er lagt på plass. Det meldes om en del snø, men denne er fast og fin å gå på. Et tips kan være å sykle inn til gapahuken i Moskodalen, som også er en Ut i NORD-tur i år.

3. juli: Moskodalen gruver skal erstatte turen til Dolbano (som er tatt ut av årets Ut i NORD). Planlagt åpning var 1. juli, men grunnet mye snø, samt at det skal settes opp brulemmer, utsettes åpningen. Oppdatert informasjon kommer.

22. juni: Koden på Uløytind er på plass, og vi åpner turen for registrering. Det er fullt mulig å gå til toppen til fots dersom du er forberedt på å gå en del på snø. På sørsiden av ryggen, på kanten ut mot Rotsundet, er det bart og tørt. Fra ca. 800 moh til toppen på 1115 moh er traseen snødekt. For entusiasten kan vi melde at det er brukbart skiføre på sammenhengende flekker fra omtrent 500 moh. Vær oppmerksom på toppskavler!

15. juni: Dolbano utgår fra årets Ut i NORD. Problemer med bruk av hager som snarvei og parkering som stenger for private avkjørsler er årsaken til at turen utgår.

15. juni: Startsted for turen til Reasvarri i Storvik er i år flyttet etter ønske fra grunneier. Ny parkering ved Bergland i Storvik. Se etter Ut i NORD-startskilt. Vær oppmerksom på hvor du parkerer, unngå å være til hinder for ferdsel til og fra eiendommene.

Skjervøy

3. juli: Årets kode er skrevet inn for hånd i påvente av at årets kodemerk blir lagt ut.

3. juni: Øvre Elvedalsvannet (Arnøya). Ny dato 15.juni pga mye snø.