Ut i NORD er over. Se hvem fant våre gavekort

I løpet av Ut i NORD-sesongen ble det lagt ut ganske mange gavekort. Disse ble plasseres jevnt fordelt i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy.

Her er oversikten som viser hvem som var heldig og fant gaverkort:

Adele Johnsen, Samuelsberg

Karin Fossli Grape, Samuelsberg

Johan Triumf, Birtavarre

Frid Fenes, Olderdalen

Elisabeth Berg, Storslett

Manndalen skole

Torunn Møller Adolfsen, Skjervøy

Gunn Eliassen, Skjervøy

Mirja Tunset, Burfjord (2 gavekort)

Henrik Hansen, Sørkjosen

Ingvild Pedersen, Skjervøy

Tor Oldervoll, Birtavarre

Karin Oldervoll, Birtavarre

Sissel Marin, Birtavarre

Lene Halonen Mikalsen, Storslett

Mia Engvoll, Samuelsberg

Anita Sørensen, Skjervøy

Arnt Kaino, Burfjord

Inger Wallem Krempig, Alta

Jorunn Slåttnes, Skjervøy

Henny Hansen, Sørkjosen (2 gavekort)

Frid Fenes, Olderdalen

Anniken Myrseth, Birtavarre

Heidi Strøm Kenta, Skjervøy

Jorunn Solberg, Storslett

Rita Olaussen, Storslett

Johannes Nikolai Elvenes- Bertelsen, Birtavarre

Margit Anne Pedersen, Storslett

Tuva Elida Bjørnsdatter Arneng, Skjervøy

Marius Lambela Gausdal, Storslett

Julie Langstrand Rasmussen, Sørskjosen

Boye Flood, Burfjord

Siv Karlsen, Storslett (2 gavekort)

Veronica Stigelberg, Skjervøy

Reidun Helene Mo, Samuelsberg

Berit Fjellberg, Storslett