Se hva Nord-Troms Friluftsråd skal jobbe med i 2023

I vedlagte arbeidsprogram for 2023 som finnes HER framgår disse arbeidsområdene:

1. Friluftsliv som fritidsaktivitet for barn og ungdom

2. Ut i NORD og JuleSPREK

3. Ut og Plukk

4. Læring i friluft – MER og BEDRE utetid i samarbeid med skoler og barnehager

5. Anlegg og tilrettelegginger for friluftsliv

6. Frisk i friluft - Friluftsliv og folkehelse

7. Friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn

8. Friluftskort - Grunnopplæring i friluftsliv

9. På tur med ordføreren

10. Friluftsskoler i skoleferier og andre aktiviteter for barn og ungdom

11. Temaplan for stier, løyper og friluftsliv (Prosjekt Friluftslivets ferdselsårer)

12. Marin forsøpling og strandrydding

13. Andre friluftsaktiviteter: Lekende Lett, Reisa Friluftsfest og #zhÅmmer

14. Temaplaner for stier, løyper og friluftsliv