Rekordtall for Ut i NORD 2021 - Takk til alle som bidro

Årets Ut i NORD er over. Gratulerer - og takk for innsatsen til alle som bidro til årets gode deltakelse.

Her er årets sammendrag. Bildet viser antall deltakere fra Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy, og hvor mange utenfra som deltok.

Antall deltakere: 2 425 (2 030)

Antall gjennomførte turer: 39 904 (32 321)

Deltakere fra Nord-Troms: 1926 (1 625)

Deltakere utenfra: 499 (405)

Tall fra 2020 er tatt med i parentes.

Også gledelig at 50 bedrifter og arbeidsplasser ble med på Ut i NORD Bedrift