Alle kommunene har gjennomført ordførerturene

Nordreisa var først ute da de sammen med Nord-Troms Turlag og Bakkeby gjennomførte sin ordførertur den 22. aug. 41 var med og gikk til Risbakken på Bakkeby. Imponerende. Nå blir det spennende å se om Kåfjord, Kvænangen og Skjervøy klarer å følge opp. Ordfører Hilde Anita Nyvoll storkoste seg på tur sammen med de mange andre.

Kåfjord - 4. sept.

Lørdag 4. september kl. 11 inviterer Kultur og næring i Indre Kåfjord (KNIK), Nord-Troms friluftsråd, Nord-Troms museum og Kåfjord kommune til Ankerlia-dagen: En kultur- og friluftslivsrettet aktivitetsdag for hele familien.

I år sammenfaller Kulturminnedagene og friluftslivets uke. Begge er nasjonalt omfattende arrangementer som omfatter små og store arrangementer rundt omkring i landet. Dette ønsker man å markere i ett og samme arrangement 4. september i Ankerlia, Kåfjorddalen.

Arrangørene jobber i skrivende stund med å spikre de siste detaljene i programmet, men dette er noe av det som vil skje i Ankerlia denne dagen:

  • Årets ordførertur til Monte Carlo gruve: Turstart kl. 11.00 ved parkeringa i Ankerlia, Kåfjorddalen. Bli med ordfører Bernt Lyngstad på tur- vi tilrettelegger programmet slik at turgåerne kan komme ned igjen til programstart for resten av Ankerlia-dagen
  • Programstart kulturhistorisk bolk med fokus på Ankerlia som gruveområde: Velkommen kl. 13.00.
  • Mini-konsert med Kåfjordkoret
  • Gruve-relatert aktivitet ved Nord-Troms museum: Barn og unge kan prøve seg på å bore i stein
  • Spør en lokalhistoriker: Lokalhistoriker Torleif Lyngstad har takket ja til å delta denne dagen, og er klar for å svare på deres spørsmål om Ankerlia.
  • Servering av mat og drikke
  • Kultur- og natursti: Både barn og voksne kan prøve seg på spørsmålene i vår kultur- og natursti. Nord-Troms friluftsråd stiller med fine premier

Kulturprogrammet vil foregå på området på sørsiden av ruinene etter gruvedriften- dette er på samme område hvor det er satt opp et toalett, og hvor det finnes en gapahuk. Det er også på samme sted hvor stien opp/ ned fra Monte Carlo gruve går.

Endelig program vil legges ut på våre nettsider når det er klart. Endringer kan forekomme.

Vi håper mange har lyst til å ta turen til Ankerlia denne dagen, og bli enda bedre kjent med det spennende gruveområdet.

Alle som deltar er med i trekningen av fine Ut i NORD-premier.

Kvænangen - 5. sept.

Gjennomføres 5. søndag, som en del av "Friluftslivets uke". Turen i år går til Riidevárrivannet på Baddereidet. Oppmøte kl. 10:30.

Vi trekker premier blant alle som er med på denne fine Ut i NORD-turen, som passer utmerket både for små og store turgåere.

Skjervøy - 6. sept.

Ordfører-tur til Ut i NORD-hytta på Finneidet. Oppmøte ved Eidevannet, parkeringsplassen kl. 18.00. Det blir servering av bålkaffe, så ta med kopp. Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Mental helse. Alle som deltar er med i trekningen av fine Ut i NORD-premier.