Mye spennende på arbeidsprogrammet i Frivillighetens år 2022

Arbeidsprogrammet for Nord-Troms Friluftsråd 2022 består av disse 14 hovedoppgavene:

1. Ut i NORD/JuleSPREK

2. Ut og Plukk

3. Læring i friluft - Barnehage

4. Læring i friluft - Skole

5. Anlegg og tilrettelegginger for friluftsliv

6. Frisk i friluft - Friluftsliv og folkehelse

7. Friluftskort – Grunnopplæring i friluftsliv

8. Friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn

9. På tur med ordføreren og bålsamtaler

10. Friluftsskoler i skoleferier og andre aktiviteter for barn og ungdom

11. Andre friluftslivsaktiviteter

12. Marin forsøpling og strandrydding - Les mer HER

13. Temaplan for stier, løyper og friluftsliv – Prosjekt Friluftslivets ferdselsårer

14. Ut i NORD-bok

Komplett arbeidsprogram finnes HER