Kjell Kr. Johansen overtar som styreleder

Kjell Kr. Johansen (t.h.) er valgt som styreleder i Nord-Troms Friluftsråd. Det er klart etter mandagens representantskapsmøte. I tillegg til representanten fra Kvænangen kommune fortsetter også Elin Winje Skallebø i styret (to f.h.) Hun representerer Skjervøy kommune og ble valgt til nestleder.

Levin Mikkelsen (t.v.) og Herborg Ringstad forlater styret. Berit Lilleberg kommer inn som ny representant fra Kåfjord kommune, mens Fred Erlend Rundhaug er ny fra Nordreisa kommune.
For første gang ble representantskapsmøtet gjennomført som videomøte.