Vi ønsker tips til markeringen av Ut i NORD 10 år i 2024

Det var i 2015 Ut i NORD ble gjennomført for første gang

Det første året med Ut i NORD hadde deltakere 74 turer å velge blant i våre fire kommuner. Det aller første året hadde den populære aktiviteten 343 deltakere som gjennomførte 4 006 turer. I fjor hadde tallet økt til 2 061 deltakere, og det ble gjennomført 33 188 turer. Da med 138 turer i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy

Toppåret var under pandemien i 2021 da 2 425 deltakere gjennomførte 39 921 turer. Det totale antall deltakere i løpet av disse ni årene er 13 283 deltakere. Antall gjennomførte Ut i NORD-turer siden oppstarten i 2015 er 210 893 turer på kryss og tvers, høyt og lavt i Nord-Troms.

I år skal 10-årsjubileet markeres. Vi inviterer alle våre innbyggere og turgåere til å være med og komme med forslag til hvordan dette kan gjøres. Alle som sender inn tips og forslag er med i trekningen av gavekort på kr 250,- til bruk i nettbutikken til Ut i NORD.

Ut i NORD 10 år
Ønsker du selv å være med og arrangere det du har foreslått?