Gled deg - Dette blir en viktig samling

Hold av datoen allerede nå. 28. februar inviterer vi til en viktig samling for ansatte, politikere og frivillige som står på for god helse, trivsel og bolyst.

Samlingen som gjennomføres på Storslett fra kl. 10-15 er for alle som jobber med folkehelse, friluftsliv, fysisk aktivitet og naturopplevelser - og som er opptatt av at dette er viktig i arbeidet med å oppnå god helse for våre innbyggere i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy.

Endelig program er ikke klart, men vi kan love en dag med engasjerte og dyktig folk - både utenfra og fra våre kommuner. Målet er en dag der vi styrker samarbeidet og legger gode planer for god helse i Nord-Troms.

Foto: Ragnhild Aarhaug

Frisk i friluft - 28. feb. 2023