Info til deg som vil kjøpe trinn i sherpatrappa

Sørkjosen grende- og turlag sammen med Nord-Troms Friluftsråd har tatt initiativ til å utbedre en av Nordreisa mest populære turstier.

Den største delen av prosjektet gjelder bygging av sherpatrapp fra Truisku og opp mot Flylysvarden. Den som har gått turen vet at det i dag er trappestiger i den mest bratteste delen av lia, som bildet ovenfor viser.

Pandemien gjorde at prosjektet ble utsatt ett år, men 4. august meldte sherpaene endelig sin ankomst. Da kom et arbeidslag med åtte nepalere til Sørkjosen. De kommer til å bygge trappa med stein fra Nordreisa. Arbeidet er ventet å vare i tre-fire uker.

For å lykkes med det omfattende prosjektet er vi avhengig av bidrag fra så mange i lokalmiljøet. Sørkjosen grende- og turlag bidrar selv med kr 100 000. I tillegg har ildsjelene i det driftige laget, allerede klart å samle inn 170 000,- kroner. Det betyr 170 solgte trinn. Fortsatt er målet å selge 100 trinn i tillegg før oppstart i august.

Spillemidler og tilskudd fra Nordreisa kommune er viktige bidragsytere til prosjektet. I tillegg er det bevilget penger fra div. fond og stiftelser.

Ta kontakt dersom mer informasjon ønskes:

  • Sørkjosen grende- og turlag v/ Øistein Heidenberg, 915 46 163
  • Nord-Troms Friluftsråd v/ Hugo Tingvoll, 975 20450
  • Edmund Holst er ansvarlig for navneplater i Sherpatrappa, 919 17 400 - Navneplate koster kr. 300,- pr. plate og Edmund ordner dette

Alle som bidrar, vil synlig presentert. Først og fremst i forbindelse med trappa, men også på våre nettsider og ellers.

Kjøp trinn i sherpatrappa