Nå er vi i innspurten med å skaffe penger til sherpatrappa - Blir du med?

Sørkjosen grende- og turlag sammen med Nord-Troms Friluftsråd står bak arbeidet med sherpatrappa. Snart er vi i mål med innsamlingsarbeidet

Onsdag 4. oktober ble sherpatrappa åpnet. Nå er siste sluttspurt med å få inn penger til finansieringen.

Pandemien gjorde at prosjektet ble utsatt ett år, men 4. august meldte sherpaene endelig sin ankomst. Da kom et arbeidslag med åtte nepalere til Sørkjosen. De kommer til å bygge trappa med stein fra Nordreisa. Arbeidet tok 1 mnd., akkurat slik sherpaene hadde planlagt.

For å lykkes med det omfattende prosjektet er vi avhengig av bidrag både fra lokalmiljøet og utenfra. Sørkjosen grende- og turlag bidrar selv med kr 100 000. I tillegg har ildsjelene i det driftige laget, allerede klart å samle inn 300 000,- kroner. Fortsatt er målet å få inn cirka 50 tusen kroner før vi er i mål.

Spillemidler og tilskudd fra Nordreisa kommune er viktige bidragsytere til prosjektet. I tillegg er det bevilget penger fra div. fond og stiftelser.

Ta kontakt dersom mer informasjon ønskes:

  • Sørkjosen grende- og turlag v/ Øistein Heidenberg, 915 46 163
  • Nord-Troms Friluftsråd v/ Hugo Tingvoll, 975 20450

Alle som bidrar, vil synlig presentert. Først og fremst i forbindelse med trappa, men også på våre nettsider og ellers.

Kjøp trinn i sherpatrappa