Berit (37) på plass i Nord-Troms Friluftsråd

Læreren fra Kåfjord har allerede god kjennskap til friluftsrådet.

1. desember hadde Berit Lilleberg sin første arbeidsdag i Nord-Troms Friluftsråd. 37-åringen kommer fra stilling som lærer ved Olderdalen skole. Der har hun vært friluftsrådets kontaktperson. Dette det å følge opp skolene og barnehagene, med mål om mer og bedre uteskole og læring i friluft, blir en av Berits aller viktigste arbeidsoppgaver.

To-barnsmora født og oppvokst i Manndalen, vil også ha folkehelse og friluftsliv for personer med særskilte behov som viktige områder i sitt arbeid sammen med kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. I tillegg til å være LiF-kontakt ved Olderdalen skole har Berit også vært Kåfjord kommune sin representant i friluftsrådets styre. Hun har i tillegg vært leder for friluftskolen i Kåfjord i flere år.

Det å få til friluftsskoler i skoleferiene, og nysatsingen med friluftsliv som fritidsaktivitet for barn og ungdom, blir andre viktige oppgaver for Berit Lilleberg. Sjansen er stor for at Ut i NORD kan bli en varmt tema i det "Lillebergske hjem". Ektefelle Idar Lilleberg har vært en av Ut i NORD sine meste ivrigste deltakere, både som frivillig samt vært en av de som har besøkt alle Ut i NORD-turene to sesonger på rad.

Berit Lilleberg kan treffes på berit@utinord.no - 958 25 738