18. desember åpnet vi fjerde og siste luke i JuleSPREK-kalenderen

Fredag 18. desember åpner vi fjerde luke i JuleSPREK-kalenderen og slipper tre turer i hver av de fire kommunene Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy! Nysgjerrig på hvilke nærturer som skjuler seg bak luka?

Kvænangen

Fiskeplassen, Alteidet
Jonasbekken, Burfjord
Nisseskogen, Badderen

Nordreisa

Lysløypa i Oksfjordhamn
Myrkroken
Skytebanen i Kjelleren

Kåfjord

Ceàllu, Manndalen
Øvre Elvestien, Birtavarre
Gapahuken i lysløypa, Djupvik

Skjervøy

Familiegropa på Kågen
Klatrejungelen/Kaffelunden
Taskebyneset, gapahuken

48 fine vinterturer venter

Nå er alle lukene åpnet, og det ligger 48 fine vinterturmål og venter på deg. Dette er nærturer som passer godt i mørketid, førjulsstri og på rolige romjulsdager. Se oversikt over alle turmålene og registrer koder på utinord.no helt frem til 15. februar! Se også komplett liste nedenfor.

Vi oppfordrer alle som ferdes til fots i skiløyper om å hensynta skitraseen og ikke tråkke i sporet. Husk å lese beskrivelsene nøye dersom du ikke er kjent der hvor turen går. Vær oppmerksom på at selv om turen har vært med tidligere, kan kodeskiltet være flyttet! Se også nøye på kartet og merk deg stivalg i eventuelle kryss.

God tur og god jul!

Her er alle de 48 turene

Kvænangen:
Mikaletindveien, Alteidet
Langberget, Burfjord
Lysløypa,Badderen
Gapahuken, Alteidet
Trafostasjonen, Burfjord
Storfurua, Baddereidet
Gammene i Olgola, Sørstraumen
Kraftverket, Alteidet
Elsebu i lysløypa, Burfjord
Fiskeplassen, Alteidet
Jonasbekken, Burfjord
Nisseskogen, Badderen

Nordreisa:
Fransneset
Truisku
Tenketanken
Kvænnes, Storslett
Veibrink, Sørkjosfjellet
Øvre Tverrelva, Rotsundelvdalen
Kjølen, Oksfjordhamn
Storneshavn, Storvik
Gapahuken i Nordkjosen
Lysløypa i Oksfjordhamn
Myrkroken
Skytebanen i Kjelleren

Kåfjord:
Dagsturhytta på Dalberget, Djupvik
Gapahuken ved Runa, Olderdalen
Elvestien, Birtavarre
Fyret, Olderdalen
Bakkemo, Birtavarre
Gapahuken ved Milloneset, Manndalen
Spåkenes
Nomedalen
Gourdas, Manndalen
Ceàllu, Manndalen
Øvre Elvestien, Birtavarre
Gapahuken i lysløypa, Djupvik

Skjervøy:
Gråtafjellet
Seternes, Taskebyhalvøya
Molovandring fra pir til pir
Helikopterlandingsplassen
Gapahuken på Stussnesfjellet
Trollet, trimkassen på varden
Juletreet på Engneshøgda
Skattøra, Fysak-kassa
Skattørfjellet, gapahuken
Familiegropa på Kågen
Klatrejungelen/Kaffelunden
Taskebyneset, gapahuken