Bestill turkart

Det er nå gjort en endring. Du trenger ikke fylle ut skjemaet her for bestilling. Gå rett til NETTBUTIKK og bestill/betal der. Kartene sendes ut samme dag som bestillingen er mottatt. 


Bestill enkeltkart eller få rabatt og bestill alle kartene i en kartpakke. Pris pr. kart kr 150,-. Pris kartpakke 4 kart kr 450,-. Porto kommer i tillegg. Husk å gå til NETTBUTIKK og betal kartene der etter at du har sendt bestilling. 
Fornavn: 
Etternavn: 
Adresse: 
Sted: 
Postnr.: 
Epost: 
Mobilnr.: 
Jeg bestiller unisex RØD: 


Merknader: