Aktiv på dagtid

Nord-Troms Friluftsråd planlegger å komme i gang med Aktiv på dagtid i våre medlemskommuner. Dette skal være tilrettelagte turer og aktiviteter for personer som trenger et tilrettelagt tilbud på dagtid. Tanken er at friluftsliv og fysisk aktivitet utendørs skal føre til økt livskvalitet og bedre helse. En tur i uka er målet dersom interessen er til stede og om vi klarer å finne ledere til turgruppene. Kan dette være noe for deg?

Ta kontakt med daglig leder Hugo Tingvoll, 975 20 450 dersom du ønsker mer informasjon.

Kan du tenke deg å være med på Aktiv på dagtid? Enten som deltaker eller leder. Fyll ut skjemaet så vil vi ta nærmere kontakt. 
Navn: 
Adresse: 
Postnr.: 
Sted: 
Epost: 
Mobilnr.: 
Fødselsår (4 siffer): 
Jeg vil være med som: 


I hvilken kommune:: 
Merknader: