Kalenderhendelser
Dato Navn Sted
24.08.2019 12:00 Ordførertur Kåfjord Gamle kraftstasjonen ved Gorsabrua
24.08.2019 12:00 Ordførertur Skjervøy Storbuktvannet, Kågen
31.08.2019 Opppstart folkehelseuka Skjervøy