Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213
Hugo Tingvoll

Hugo Tingvoll

Administrasjon

Hugo Tingvoll er daglig leder i Nord-Troms Friluftsråd

Ta kontakt med daglig leder i tilfelle spørsmål og henvendelser til friluftsrådet. 

Epost: hugo@utinord.no
Mobil: 975 20 450 

Postadresse: Nord-Troms Friluftsråd, Skjervøy kommune - 9180 Skjervøy

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213
Karina

Karina M Sivertsen

Prosjektleder Karina M Sivertsen

Epost: karina@utinord.no
Mobil: 452 70 566

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213
Trond Østvang

Trond Østvang

Trond Østvang er deltidsengasjert som prosjektmedarbeider.

Trond arbeider med Ut i NORD, utstyrsbasen, Aktiv på dagtid m.m. Treffes på mobil 920 50 756