Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213
Styret

Friluftsrådets styre: Styret består av Levin Mikkelsen (Kåfjord), Herborg Ringstad (Nordreisa), Elin W. Skallebø (Skjervøy) og Kjell Kr. Johansen (Kvænangen).

Styret

Styret velges på årsmøtet og er ansvarlig for driften av Nord-Troms Friluftsråd

Styret er sammensatt slik:

Kåfjord kommune: 
Styreleder Levin Mikkelsen (908 79 301). Vara: Silje Hovdenak (958 21 865)

Nordreisa kommune
Herborg Ringstad (995 05 803). Vara: Ola Dyrstad (976 68 318)

Skjervøy kommune: 
Elin W. Skallebø (452 55 544). Vara: Frode Langstrand (951 80 640) 

Kvænangen kommune
Kjell Kr. Johansen (911 94 723). Vara: Anne Bårdseth (976 71 336)
     
 
download   Marin forsøpling - Reisa
 

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213

Warning: imagettftext(): Could not find/open font in /var/www/www.utinord.no/site/pages/engine/engine.inc on line 2213