På tur med ordføren - Kåfjord

På tur med ordføren - Kåfjord

Også kulturminnedagen markeres som en del av dagen. Mer informasjon kommer.