Oppstart friluftsskoler i Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen

Oppstart friluftsskoler i Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen